DUK-PC - opravna počítačů a notebooků v Brně

Čištění prolitého notebooku


OPRAVA PROLITÉHO / POLITÉHO NOTEBOOKU TEKUTINOU BRNO:


Opravujeme notebooky a ultrabooky prolité nebo polité jakoukoliv tekutinou.

Oprava spočívá v důkladném rozebrání politého notebooku a vyjmutí základní desky, která je následně chemicky ošetřena tzv. "vypraná" v chemické lázni !!!
Neděláme jen "pošudlání" základní desky lihem či jinou chemikálií, tak jako ostatní tzv. opravny. 

Základní deska je tímto procesem dokonale zbavena všech nežádoucích jevů vzniklých politím notebooku. Je dokonale odstraněna oxidace ze základní desky a je zabráněno jejímu dalšímu pokračování. 

Posléze nahradíme poškozené součásti notebooku, tak aby byla oprava co nejvíce úspěšná. 

Úspěšnost se nikdy nedá 100% odhadnout. Ovšem u notebooků, které po polití již nejdou ani sepnout (ani neproblikne kontrolka) je úspěšnost oprav okolo 50% !!!

Úspešnost si může každý zákazník zvednout tím, že ihned po prolití dodrží jisté zásady zacházení s politým elektronickým zařízením.

- ihned jej vypne
- vyjme okamžitě baterii z prolitého notebooku ( je-li to konstrukčně možné )
- odolá pokušení zkoušet zda je notebook funkční a k jakému došlo poškození
- při prolití notebooku zkrz klávesnici jej obrátí vzhůru nohama

Většinou po opravě prolitého notebooku zkrz klávesnici, je klávesnice vyzkratována a nefunkční, ale je to jen malá daň za tuto neopatrnost:-)

Cena za kompletní vyčištění prolitého notebooku chemickou lázní a opravu poškozeních / zasažených součástek je 4000,- Kč.

V případě, že je chemické čištění politého notebooku neúspěšné, zdarma vytvoříme protokol o škodě pro pojišťovnu včetně fotodokumentace rozsahu poškození a cenové rozvahy. Viz kategorie - Protokol o škodě pro pojišťovnu.